Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Στην Πλατεία της Όπερας του Βερολίνου, καύση βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού που θεωρούνταν «αντιγερμανικά» από μέλη των Ταγμάτων Εφόδου και φοιτητές

Στην Πλατεία της Όπερας του Βερολίνου, καύση βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού που θεωρούνταν «αντιγερμανικά» από μέλη των Ταγμάτων Εφόδου και φοιτητές πανεπιστημίων και κολεγίων του Βερολίνου. Γερμανία, 10 Μαΐου 1933.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

At Berlin's Opernplatz, the burning of books and other printed materials considered "un-German" by members of the SA and students ... [LCID: 68984]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.