Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Βιβλία και γραπτά που χαρακτηρίστηκαν ως «αντιγερμανικά» καίγονται στην Πλατεία της Όπερας.

Βιβλία και γραπτά που χαρακτηρίστηκαν ως «αντιγερμανικά» καίγονται στην Πλατεία της Όπερας. Βερολίνο, Γερμανία, 10 Μαΐου 1933.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Books and writings deemed "un-German" are burned at the Opernplatz. [LCID: 31077]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.