Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Πλήθη συγκεντρώνονται στην Πλατεία της Όπερας του Βερολίνου για να παρακολουθήσουν το κάψιμο βιβλίων που κρίθηκαν «αντιγερμανικά». Βερολίνο, Γερμανία, 10 Μαΐου 1933.

Πλήθη συγκεντρώνονται στην Πλατεία της Όπερας του Βερολίνου για να παρακολουθήσουν το κάψιμο βιβλίων που κρίθηκαν «αντιγερμανικά». Βερολίνο, Γερμανία, 10 Μαΐου 1933.


Ετικέτες


  • Wide World Photo

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Crowds gather at Berlin's Opernplatz for the burning of books deemed "un-German." [LCID: 73492]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.