Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Καύση βιβλίων στο Βερολίνο. Γερμανία, 10 Μαΐου 1933.

Καύση βιβλίων στο Βερολίνο. Γερμανία, 10 Μαΐου 1933.


Ετικέτες


  • Wide World Photo

Book burning in Berlin. Germany, May 10, 1933. [LCID: 69002]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.