Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Στην Πλατεία της Όπερας του Βερολίνου, πλήθη Γερμανών φοιτητών και μελών των Ταγμάτων Εφόδου συγκεντρώνονται για την καύση βιβλίων που κρίθηκαν ως «αντιγερμανικά». Βερολίνο

Στην Πλατεία της Όπερας του Βερολίνου, πλήθη Γερμανών φοιτητών και μελών των Ταγμάτων Εφόδου συγκεντρώνονται για την καύση βιβλίων που κρίθηκαν ως «αντιγερμανικά». Βερολίνο, Γερμανία, 10 Μαΐου 1933.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

At Berlin's Opernplatz, crowds of German students and members of the SA gather for the burning of books deemed "un-German." [LCID: 01623]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.