Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Βρετανοί στρατιώτες μεταφέρουν τη σωρό ενός πρόσφυγα (τυλιγμένη με μια εβραϊκή σημαία), ο οποίος σκοτώθηκε στο πλοίο "Theodor Herzl", το οποίο αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να διασπάσει το ναυτικό αποκλεισμό των Βρετανών.

Βρετανοί στρατιώτες μεταφέρουν τη σωρό ενός πρόσφυγα (τυλιγμένη με μια εβραϊκή σημαία), ο οποίος σκοτώθηκε στο πλοίο "Theodor Herzl", το οποίο αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να διασπάσει το ναυτικό αποκλεισμό των Βρετανών. Λιμάνι Χάιφα, Παλαιστίνη, 14 Απριλίου 1947.


  • Wide World Photo

British soldiers remove the body of a refugee (draped in a Jewish flag), killed aboard the refugee ship "Theodor Herzl" during its ... [LCID: 69185]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.