Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Η συναγωγή της Oberramstadt (κωμόπολη στη νοτιοδυτική Γερμανία) καίγεται κατά τη διάρκεια της Νύχτας των Κρυστάλλων (Kristallnacht).

Η συναγωγή της Oberramstadt (κωμόπολη στη νοτιοδυτική Γερμανία) καίγεται κατά τη διάρκεια της Νύχτας των Κρυστάλλων (Kristallnacht). Oberramstadt, Γερμανία, 9-10 Νοεμβρίου 1938.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Trudy Isenberg
Προβολή αρχειακού υλικού
The synagogue in Oberramstadt (a town in southwestern Germany) burns during Kristallnacht. [LCID: 04468]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.