Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Λεωφορεία για τη μεταφορά ασθενών από ένα δημόσιο νοσοκομείο κοντά στο Βισμπάντεν στο κέντρο ευθανασίας Hadamar, όπου οι ασθενείς θανατώνονταν με δηλητηριώδη αέρια ή θανατηφόρες ενέσεις.

Λεωφορεία για τη μεταφορά ασθενών από ένα δημόσιο νοσοκομείο κοντά στο Βισμπάντεν στο κέντρο ευθανασίας Hadamar, όπου οι ασθενείς θανατώνονταν με δηλητηριώδη αέρια ή θανατηφόρες ενέσεις. Γερμανία, μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου 1941.


  • Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Buses that transported patients from a public hospital near Wiesbaden to the Hadamar euthanasia center, where the patients were gassed ... [LCID: 77167]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.