Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γερμανοί στρατιώτες συλλαμβάνουν Εβραίους κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στο γκέτο της Βαρσοβίας.

Γερμανοί στρατιώτες συλλαμβάνουν Εβραίους κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στο γκέτο της Βαρσοβίας. Πολωνία, Μάιος 1943.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

German soldiers arrest Jews during the Warsaw ghetto uprising. [LCID: 34050]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.