Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γραφική παράσταση που αναλύει τα ποσοστά Εβραίων και Εβραίων κατά το ήμισυ (Mischlinge) στο σύνολο του πληθυσμού της Γερμανίας το 1939.

Γραφική παράσταση που αναλύει τα ποσοστά Εβραίων και Εβραίων κατά το ήμισυ (Mischlinge), στο σύνολο του πληθυσμού της Γερμανίας το 1939.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Chart showing the breakdown of Jews and Jews of "mixed race" (Mischlinge) within the total German population of 1939. [LCID: 80027]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.