Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Παιδί που εργάζεται καταναγκαστικά σε ένα από τα εργοστάσια του γκέτο.

Παιδί που εργάζεται καταναγκαστικά σε ένα από τα εργοστάσια του γκέτο. Kovno, Λιθουανία, μεταξύ 1941 και 1944.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of George Kadish/Zvi Kadushin
Προβολή αρχειακού υλικού
Child forced laborer in a ghetto factory. Kovno, Lithuania, between 1941 and 1944. [LCID: 81181]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.