Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Παιδιά που τρέφονται στους δρόμους του γκέτο.

Παιδιά που τρέφονται στους δρόμους του γκέτο. Βαρσοβία, Πολωνία, μεταξύ 1940 και 1943.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Rafael Scharf

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Children eating in the ghetto streets. Warsaw, Poland, between 1940 and 1943. [LCID: 89473]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.