Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια ομάδα παιδιών που είχαν βρει καταφύγιο στο Le Chambon-sur-Lignon, μια κωμόπολη στη νότια Γαλλία.

Μια ομάδα παιδιών που είχαν βρει καταφύγιο στο Le Chambon-sur-Lignon, μια κωμόπολη στη νότια Γαλλία. Le Chambon-sur-Lignon, Γαλλία, Αύγουστος 1942.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

A group of children who were sheltered in Le Chambon-sur-Lignon, a town in southern France. [LCID: 08745]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.