Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μάθημα για νέους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάθημα για νέους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τον πόλεμο.


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού
A class for new immigrants in the United States. Postwar. [LCID: 03543]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.