Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια φάλαγγα Σοβιετικών αιχμαλώτων πολέμου από το ουκρανικό μέτωπο.

Μια φάλαγγα Σοβιετικών αιχμαλώτων πολέμου από το ουκρανικό μέτωπο. Kharkov, Σοβιετική Ένωση, 18 Ιουνίου 1942.


  • La Documentation Francaise

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Column of Soviet prisoners of war from the Ukrainian front. [LCID: 73422]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.