Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Σωροί πτωμάτων, λίγο μετά από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν.

Σωροί πτωμάτων, λίγο μετά από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν. Αυστρία, μετά τις 5 Μαΐου 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

Piles of corpses, soon after the liberation of the Mauthausen camp. [LCID: 74466]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.