Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εξώφυλλο ημερολογίου που κρατούσε η Elizabeth Kaufmann ενώ κατοικούσε με την οικογένεια του πάστορα André Trocmé στο Le Chambon-sur-Lignon.

Εξώφυλλο ημερολογίου που κρατούσε η Elizabeth Kaufmann ενώ κατοικούσε με την οικογένεια του πάστορα André Trocmé στο Le Chambon-sur-Lignon. Le Chambon-sur-Lignon, Γαλλία, 1940-1941.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Elizabeth Kaufman Koenig

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

The cover of a diary written by Elizabeth Kaufmann while living with the family of Pastor André Trocmé in Le Chambon-sur-Lignon. [LCID: n06958]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.