Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Κρεματόριο στο στρατόπεδο εξόντωσης Μαϊντάνεκ, έξω από το Λούμπλιν.

Κρεματόριο στο στρατόπεδο εξόντωσης Μαϊντάνεκ, έξω από το Λούμπλιν. Πολωνία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • US Holocaust Memorial Museum

A crematorium at the Majdanek camp, outside Lublin. [LCID: 8510]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.