Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Κρεματόριο στο στρατόπεδο εξόντωσης Μαϊντάνεκ, έξω από το Λούμπλιν.

Κρεματόριο στο στρατόπεδο εξόντωσης Μαϊντάνεκ, έξω από το Λούμπλιν. Πολωνία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

A crematorium at the Majdanek camp, outside Lublin. [LCID: 8510]