Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εκτοπισμός Εβραίων από το γκέτο της Βαρσοβίας κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του γκέτο.

Εκτοπισμός Εβραίων από το γκέτο της Βαρσοβίας κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του γκέτο. Βαρσοβία, Πολωνία, Μάιος 1943.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού
Deportation of Jews from the Warsaw ghetto during the ghetto uprising. [LCID: 34052]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.