Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Απέλαση από το προσωρινό στρατόπεδο Βέστερμποκ.

Απέλαση από το προσωρινό στρατόπεδο Βέστερμποκ. Ολλανδία, 1943-1944.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Trudi Gidan
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Deportation from the Westerbork transit camp. The Netherlands, 1943–1944. [LCID: 01340]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.