Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εκτοπισμός Εβραίων της Ουγγαρίας. Koszeg, Ουγγαρία, Μάιος 1944.

Εκτοπισμός Εβραίων της Ουγγαρίας. Koszeg, Ουγγαρία, Μάιος 1944.


  • Magyar Nemzeti Muzeum Torteneti Fenykeptar

Deportation of Hungarian Jews. Koszeg, Hungary, May 1944. [LCID: 68629c]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.