Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ρουμάνοι στρατιώτες επιβλέπουν τον εκτοπισμό Εβραίων από το Κίσινεφ.

Ρουμάνοι στρατιώτες επιβλέπουν τον εκτοπισμό Εβραίων από το Κίσινεφ. Κίσινεφ, Βεσσαραβία, Ρουμανία, 28 Οκτωβρίου 1941.


Ετικέτες


  • Georg Westermann Verlag- Werkarchiv Westermann

Romanian soldiers supervise the deportation of Jews from Kishinev. [LCID: 01097]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.