Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Η ιερή κιβωτός της συναγωγής της οδού Seitenstetten, η οποία καταστράφηκε εντελώς κατά τη διάρκεια της Kristallnacht ("Νύχτας των Κρυστάλλων")

Η ιερή κιβωτός της συναγωγής της οδού Seitenstetten, η οποία καταστράφηκε εντελώς κατά τη διάρκεια της Kristallnacht ("Νύχτας των Κρυστάλλων"). Βιέννη, Αυστρία, μετά τις 9 Νοεμβρίου 1938.


  • Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes

The holy ark in the sanctuary of the Seitenstetten Street synagogue, demolished during Kristallnacht (the "Night of Broken Glass"). [LCID: 4365b]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.