Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γερμανοί στρατιώτες καίνε κατοικίες, μία προς μία, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του γκέτο της Βαρσοβίας.

Γερμανοί στρατιώτες καίνε κατοικίες, μία προς μία, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του γκέτο της Βαρσοβίας. Πολωνία, 19 Απριλίου-16 Μαΐου 1943.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

German soldiers burn residential buildings to the ground, one by one, during the Warsaw ghetto uprising. [LCID: 46202]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.