Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Το σπασμένο υπέρθυρο μιας κιβωτού Τορά από μια συναγωγή που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της Kristallnacht (Νύχτας των Κρυστάλλων).

Το σπασμένο υπέρθυρο μιας κιβωτού Τορά από μια συναγωγή που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της Kristallnacht (Νύχτας των Κρυστάλλων). Nentershausen, Γερμανία, 1938.


  • Juedisches Museum der Stadt Frankfurt
  • US Holocaust Memorial Museum

The damaged lintel above a Torah ark from a synagogue that was destroyed during Kristallnacht. [LCID: n00319]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.