Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Σημείο συγκέντρωσης για τους Πολωνούς που είχαν εκτοπιστεί από το γερμανικό κεντρικό γραφείο της Υπηρεσίας της Φυλής και της Εγκατάστασης (RuSHA).

Σημείο συγκέντρωσης για τους Πολωνούς που είχαν εκτοπιστεί από το γερμανικό κεντρικό γραφείο της Υπηρεσίας της Φυλής και της Εγκατάστασης (RuSHA). Σολ, Πολωνία, 24 Σεπτεμβρίου 1940.


  • Instytut Pamieci Narodowej

Assembly point for Poles displaced by the German Race and Resettlement Main Office (RuSHA). [LCID: 67391]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.