Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Άποψη του δωματίου με τον πολυγράφο στο Δικαστικό Μέγαρο της Νυρεμβέργης, 1948.

Άποψη του δωματίου με τον πολυγράφο στο Δικαστικό Μέγαρο της Νυρεμβέργης, 1948. Η αναπαραγωγή εγγράφων κατά τη διάρκεια της δίκης της Νυρεμβέργης, η οποία πολύ συχνά έπρεπε να γίνεται σε τέσσερις γλώσσες, ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα από πρακτικής άποψης.


Ετικέτες


  • Stadtarchiv Nürnberg

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

View of the mimeograph room in the Palace of Justice at Nuremberg after the transcripts on the sentencing of the defendants in the ... [LCID: 96286]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.