Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ο Δρ. Fritz Klein, ένας πρώην γιατρός των στρατοπέδων συγκέντρωσης, ο οποίος πραγματοποίησε ιατρικά πειράματα σε αιχμαλώτους, στέκεται ανάμεσα στα πτώματα σε έναν μαζικό τάφο.

Ο Δρ. Fritz Klein, ένας πρώην γιατρός των στρατοπέδων συγκέντρωσης, ο οποίος πραγματοποίησε ιατρικά πειράματα σε αιχμαλώτους, στέκεται ανάμεσα στα πτώματα σε έναν μαζικό τάφο. Μπέργκεν-Μπέλσεν, Γερμανία, μετά τις 15 Απριλίου 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Dr. Fritz Klein, a former camp doctor who conducted medical experiments on prisoners, stands among corpses in a mass grave. [LCID: 13054]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.