Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Πρώιμη άποψη του στρατοπέδου συγκέντρωσης Νταχάου.

Πρώιμη άποψη του στρατοπέδου συγκέντρωσης Νταχάου. Φάλαγγες αιχμαλώτων είναι ορατές πίσω από το συρματόπλεγμα. Νταχάου, Γερμανία, 24 Μαΐου 1933.


  • KZ Gedenkstaette Dachau

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

An early view of the Dachau concentration camp. Columns of prisoners are visible behind the barbed wire. [LCID: 63606]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.