Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Καθορισμός της φυλετικής καταγωγής μέσω μέτρησης του αυτιού στο Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας Κάιζερ Βίλχελμ.

Καθορισμός της φυλετικής καταγωγής μέσω μέτρησης του αυτιού στο Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας Κάιζερ Βίλχελμ. Γερμανία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Establishing racial descent by measuring an ear at the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology. [LCID: 78570]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.