Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γέφυρα πεζών επάνω από την Chlodna Street, που συνέδεε τα δύο τμήματα του γκέτο της Βαρσοβίας.

Γέφυρα πεζών επάνω από την Chlodna Street, που συνέδεε τα δύο τμήματα του γκέτο της Βαρσοβίας. Η οδός ακριβώς από κάτω δεν αποτελούσε τμήμα του γκέτο. Βαρσοβία, Πολωνία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


Ετικέτες


  • Instytut Pamieci Narodowej

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Footbridge over Chlodna Street, connecting two parts of the Warsaw ghetto. [LCID: 80755]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.