Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Η πεζογέφυρα επάνω από την Zgierska Street που συνέδεε τα δύο τμήματα του γκέτο του Λοτζ.

Η πεζογέφυρα επάνω από την Zgierska Street που συνέδεε τα δύο τμήματα του γκέτο του Λοτζ. Η ίδια η οδός δεν αποτελούσε τμήμα του γκέτο. Λοτζ, Πολωνία, περίπου 1941.


Ετικέτες


  • Instytut Pamieci Narodowej

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

The footbridge over Zgierska Street that joined the two parts of the Lodz ghetto. [LCID: 50829]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.