Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας για Ρομά (Τσιγγάνους).

Στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας για Ρομά (Τσιγγάνους). Λέτι, Τσεχοσλοβακία, κατά τη διάρκεια του πολέμου.


  • Sovfoto/Eastfoto

Forced-labor camp for Roma (Gypsies). Lety, Czechoslovakia, wartime. [LCID: 66778]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.