Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Καταναγκαστική εργασία στο λατομείο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν.

Καταναγκαστική εργασία στο λατομείο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν. Αυστρία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Forced labor in the quarry of the Mauthausen concentration camp. [LCID: 18229]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.