Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ρομά (Τσιγγάνοι) αιχμάλωτοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ράβενσμπρουκ σε καταναγκαστικά έργα.

Ρομά (Τσιγγάνοι) αιχμάλωτοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ράβενσμπρουκ σε καταναγκαστικά έργα. Γερμανία, μεταξύ 1941 και 1944.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Romani (Gypsy) inmates at forced labor in Ravensbrueck concentration camp. [LCID: 6036]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.