Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ένας Γερμανός στρατιώτης φρουρεί Σοβιετικούς αιχμάλωτους πολέμου στο στρατόπεδο Uman στην Ουκρανία.

Ένας Γερμανός στρατιώτης φρουρεί Σοβιετικούς αιχμάλωτους πολέμου στο στρατόπεδο Uman στην Ουκρανία. Σοβιετική Ένωση, 14 Αυγούστου 1941.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού
A German soldier guards Soviet prisoners of war at the Uman camp in the Ukraine. [LCID: 91098]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.