Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ένας Γερμανός στρατιώτης φρουρεί Σοβιετικούς αιχμάλωτους πολέμου στο στρατόπεδο Uman στην Ουκρανία.

Ένας Γερμανός στρατιώτης φρουρεί Σοβιετικούς αιχμάλωτους πολέμου στο στρατόπεδο Uman στην Ουκρανία. Σοβιετική Ένωση, 14 Αυγούστου 1941.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού

Μοιραστείτε το

A German soldier guards Soviet prisoners of war at the Uman camp in the Ukraine. [LCID: 91098]