Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γερμανικά στρατεύματα εισβολής προσεγγίζουν το Bydgoszcz.

Γερμανικά στρατεύματα εισβολής προσεγγίζουν το Bydgoszcz. Πολωνία, 18 Σεπτεμβρίου 1939.


Ετικέτες


  • Wide World Photo

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Invading German troops approach Bydgoszcz. Poland, September 18, 1939. [LCID: 70010]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.