Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια φάλαγγα του γερμανικού στρατού προχωρά δύσκολα μέσα από τη λάσπη, προσπερνώντας ένα κατεστραμμένο σοβιετικό τεθωρακισμένο.

Μια φάλαγγα του γερμανικού στρατού προχωρά δύσκολα μέσα στη λάσπη, προσπερνώντας ένα κατεστραμμένο σοβιετικό τεθωρακισμένο. Νέβελ, Σοβιετική Ένωση, φθινόπωρο 1943.


  • US Holocaust Memorial Museum

A German army column struggles through the mud, past a destroyed Soviet tank. [LCID: 09577]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.