Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γερμανοί στρατιώτες παρελαύνουν μέσα από τη Βαρσοβία μετά την παράδοση της Πολωνίας.

Γερμανοί στρατιώτες παρελαύνουν μέσα από τη Βαρσοβία μετά την παράδοση της Πολωνίας. Βαρσοβία, Πολωνία, 28-30 Σεπτεμβρίου 1939.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

German troops parade through Warsaw after the invasion of Poland. [LCID: 80487]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.