Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Άποψη του στρατοπέδου συγκέντρωσης Γκουρς από μια δεξαμενή νερού.

Άποψη του στρατοπέδου συγκέντρωσης Γκουρς από μια δεξαμενή νερού. Γκουρς, Γαλλία, γύρω στο 1941.


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού

Μοιραστείτε το

View of the Gurs camp as photographed from a water tower. [LCID: 03100]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.