جزئیات
عکس ها

نمایی از اردوگاه گورس كه از يك برج منبع آب عكس برداری شده است.

نمایی از اردوگاه گورس كه از يك برج منبع آب عكس برداری شده است. گورس، فرانسه، حدود 1941.


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

View of the Gurs camp as photographed from a water tower. [LCID: 03100]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.