Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Η Hermine Orsi παρείχε καταφύγιο σε αρκετούς Εβραίους στο σπίτι της και βοήθησε άλλους να βρουν καταφύγιο στο Le Chambon-sur-Lignon.

Η Hermine Orsi παρείχε καταφύγιο σε αρκετούς Εβραίους στο σπίτι της και βοήθησε άλλους να βρουν καταφύγιο στο Le Chambon-sur-Lignon. Το ίδρυμα για τη Μνήμη των Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος (Yad Vashem) την ανακήρυξε «Δίκαιη των Εθνών». Μασσαλία, Γαλλία, 1940.


  • Gay Block and Malka Drucker

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Hermine Orsi sheltered a number of Jews in her home and helped others reach refuge in Le Chambon-sur-Lignon. [LCID: 01106]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.