Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ο Αδόλφος Χίτλερ και ο προσωπικός του αρχιτέκτονας, Άλμπερτ Σπέερ, στο Παρίσι, λίγο μετά την πτώση της Γαλλίας.

Ο Αδόλφος Χίτλερ και ο προσωπικός του αρχιτέκτονας, Άλμπερτ Σπέερ, στο Παρίσι, λίγο μετά την πτώση της Γαλλίας. Παρίσι, Γαλλία, 23 Ιουνίου 1940.


  • War & Conflict, National Archives
  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Adolf Hitler and his personal architect, Albert Speer, in Paris shortly after the fall of France. [LCID: 80491]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.