Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Το σπίτι της οδού Prinsengracht 263, στο οποίο κρύβονταν η Άννα Φρανκ και η οικογένειά της.

Το σπίτι της οδού Prinsengracht 263, στο οποίο κρύβονταν η Άννα Φρανκ και η οικογένειά της. Άμστερνταμ, Ολλανδία. Μετά το 1935.


Ετικέτες


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

The house at Prinsengracht 263, where Anne Frank and her family were hidden. [LCID: 77950]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.