Πίσω στο άρθρο

Human remains found in the Dachau concentration camp crematorium after liberation. [LCID: 0315]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν στο κρεματόριο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Νταχάου μετά την απελευθέρωση.

Ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν στο κρεματόριο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Νταχάου μετά την απελευθέρωση. Γερμανία, Απρίλιος 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.