Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ένας μαζικός τάφος λίγο μετά την απελευθέρωση ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης.

Ένας μαζικός τάφος λίγο μετά την απελευθέρωση ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης. Μπέργκεν-Μπέλσεν, Γερμανία, Μάιος 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Πίσω στο άρθρο

A mass grave soon after camp liberation. Bergen-Belsen, Germany, May 1945. [LCID: 32072]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.