Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μέλη μιας Εβραϊκής αντιστασιακής οργάνωσης (Organisation Juive de Combat).

Μέλη μιας Εβραϊκής αντιστασιακής οργάνωσης (Organisation Juive de Combat). Espinassier, Γαλλία, στον καιρό του πολέμου.


Ετικέτες


  • La Documentation Francaise

Members of a Jewish resistance group (Organisation Juive de Combat). [LCID: 31282]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.