Πίσω στο άρθρο

Nazi Storm Troopers (SA) block the entrance to a trade union building that they have occupied. [LCID: 78571]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Τάγματα Εφόδου των Ναζί (SA) εμποδίζουν την είσοδο σε ένα κτίριο συνδικαλιστικής ένωσης το οποίο έχουν καταλάβει.

Τάγματα Εφόδου των Ναζί (SA) εμποδίζουν την είσοδο σε ένα κτίριο συνδικαλιστικής ένωσης το οποίο έχουν καταλάβει. Τα τάγματα των SA καταλάμβαναν τα γραφεία των ενώσεων σε όλο το κράτος, μεθοδεύοντας τη διάλυση των συνδικάτων. Βερολίνο, Γερμανία, 2 Μαΐου 1933.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.