Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Στιγμιότυπο από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936.

Στιγμιότυπο από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936. Βερολίνο, Γερμανία, 1 Αυγούστου 1936.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Scene from the opening ceremonies of the 1936 Olympic Games. [LCID: 81594a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.