Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ορφανά Εβραιόπουλα από τη Γερμανία καταφτάνουν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μασσαλίας, καθ’οδόν για την Παλαιστίνη στα πλαίσια του Aliyah Bet («παράνομη μετανάστευση»).

Ορφανά Εβραιόπουλα από τη Γερμανία καταφτάνουν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μασσαλίας, καθ’οδόν για την Παλαιστίνη στα πλαίσια του Aliyah Bet («παράνομη μετανάστευση»). Μασσαλία, Γαλλία, 25 Μαρτίου 1948.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

German Jewish orphans arrive at the Marseille railroad station, en route to Palestine as part of Aliyah Bet ("illegal" immigration). [LCID: 66055]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.